برچسب: مراکز فیزیوتراپی قیطریه

  • فیزیوتراپی در قیطریه

    فیزیوتراپی در قیطریه فیزیوتراپی در قیطریه کار درمانی حرفه‌ای – در درجه اول مربوط به عملی فعالیت‌های زندگی خود را انجام دهید. شرایط شغلی و حرفه‌ای و کودک خود را آموزش دهید تا خود را بهینه‌سازی کند و توانایی کار کردن را داشته باشد. کاره‌ای روزانه معمولی را انجام دهید: . بیماری  چگونه بر کودکان […]