برچسب: مراکز فیزیوتراپی شیخ بهایی

  • فیزیوتراپی در شیخ بهایی

    فیزیوتراپی در شیخ بهایی فیزیوتراپی در شیخ بهایی هر چند که برخی از فشارها حول محور خاص احساس می‌شود که در این زمان فشار جدید بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. لبه‌ای به هم متصل می‌شوند و می‌توانند منجر به تفکیک پوست به غیر از دیگری شوند. ۵. ماساژ روغن – پوست یک ویژگی مهم است […]