برچسب: مراکزفیزیوتراپی محمودیه

  • فیزیوتراپی در محمودیه

    فیزیوتراپی در محمودیه قرار دادن تیغه‌های شانه سمت راست روی  با دست‌هایتان بر روی مفصل ران؛ گسترش باسن تا زمانی که با ، عضلات عقب ران و هسته به موازات هم قرار می‌گیرند. یک پا را از زمین بلند کنید و در حالی که باسن خود را مرتب نگه دارید، پا را دراز کنید. برنامه‌های […]