برچسب: مراکزفیزیوتراپی فرحزاد

  • فیزیوتراپی در فرحزاد

    فیزیوتراپی در فرحزاد هر ساختار در ستون فقرات می‌تواند سبب شود علائم برگشت پایین و درد به قسمت انتهایی و یا پ را نشان می‌دهد. این لیست طولانی از ساختارهای بالقوه شامل ماهیچه‌ها، رباط‌ها، سخت‌شامه و ریشه‌های عصبی است. اتصالات ، تاج گذاری ، پیوندی، و مهره‌ها. ۱۷۷،۱۷۸،۱۹۲ ممکن است انتظار این پیشرفت را داشته […]