برچسب: مراکزفیزیوتراپی دیباجی

  • فیزیوتراپی در دیباجی

    فیزیوتراپی در دیباجی تشخیص بیماری مزمن از درد مزمن پایین با دردی که از او ساطع می‌شود منطقی به نظر می‌رسد. هنگامی که بیمار بالینی زیر را ارائه می‌دهد، ۱۲۱: * مزمن، مکرر، میانه کمر و / یا کمر درد کمر همراه با درد تابشی و حسی بالقوه، قدرت، یا  غیر ارادی در قسمت پایین […]