برچسب: مراکزفیزیوتراپی اوین

  • فیزیوتراپی در اوین

    فیزیوتراپی در اوین به طور تصادفی برای دریافت هر دو تمرین اختصاص داده می‌شود افزایش ستون فقرات کمری و یا تقویت . موضوعات هر دو گروه ۸ درمان فیزیکی را در بر گرفتند درمان‌های خانگی به عنوان یک برنامه ورزشی خانگی به کار گرفته شدند. فیزیوتراپی در پاسداران فیزیوتراپی در اوین تهران بیمارانی که رویکرد […]