فیزیوتراپی در یوسف آباد

فیزیوتراپی در یوسف آباد به پهلو دراز بکشید، از یک حوله یا گروه خود استفاده کنید و به عقب بکشید تا اگر کشش داشته باشید ، از پای خود برای فشار دادن به قسمت دوربرد ساق پا استفاده کنید. دست نگه دارید این کشش به مدت یک دقیقه طول می‌کشد. تکرار کنید. ۷- یک کشش… ادامه خواندن فیزیوتراپی در یوسف آباد