برچسب: فیزیوتراپی در چیذرتهران

  • فیزیوتراپی در چیذر

    فیزیوتراپی در چیذر اگر فشار به اندازه کافی بزرگ باشد، نقص‌های ممکن است در صفحه نهایی غضروفی به وجود آیند که منجر به گره‌های می‌شود، که از هسته به ستون فقرات تبدیل می‌شوند. این تغییر، ناشی از حرکت سیال در داخل و خارج از دیسک در طول روز از طریق صفحه نهایی غضروفی است. این […]