برچسب: فیزیوتراپی در منزل ونک

  • فیزیوتراپی در ونک

    فیزیوتراپی در ونک فیزیوتراپی در ونک ب. پرستاران مداخله ج. فیزیکی د. تخریب شغلی و حرفه‌ای زبان – زبان کارگر اجتماعی روانشناسان متخصص  درمانی دیگر متخصصان – ۱۴. کمک به خارج شدن از مداخله a. در مورد کودک / والدین چه کاری می‌توانید انجام دهید؟ ۱. دقت کنید که دیگران بفهمند که شما می‌خواهید به […]