فیزیوتراپی در مرزداران

فیزیوتراپی در مرزداران درمان باید به محض این که تحرک کاهش‌یافته است شروع شود. در جریان بیماری مشهود است. ورزش کردن اعضای بدن و هر روز ۲ تا ۳ بار در روز به مدت ۲ تا ۵ دقیقه تحمل می‌شود. بخش بالایی از این زمان به حرکت دادن عضو به عنوان که گردش خون را… ادامه خواندن فیزیوتراپی در مرزداران