برچسب: فیزیوتراپی در منزل شرق تهران

  • فیزیوتراپی در شرق تهران

    فیزیوتراپی در شرق تهران و با کم‌ترین تغییری که اخیرا رخ داد، کنفرانس اجماع بین‌المللی تعیین‌کننده این موضوع است که پرسشنامه رولاند – موریس یک پرسشنامه است این روش در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته‌است. در ابتدا توسط رولاند و موریس، ۲۵۷ معرفی شد. پرسشنامه از تاثیر عمومی گرفته شد. مجموعه تنظیمات با انتخاب […]