برچسب: فیزیوتراپی در منزل سید خندان

  • فیزیوتراپی در سید خندان

    فیزیوتراپی در سید خندان انتقال از صندلی چرخدار به توالت بسته به فضا، صندلی چرخدار را به کنار صندلی قرار دهید توالت را تا جای ممکن تمیز کنید و ترمزها را قفل کنید. کودک خود را در اطراف دنده قرار دهید، بایستید و او را رها کنید. به توالت می‌رفتم و او را روی صندلی […]