برچسب: فیزیوتراپی در منزل دروس

  • فیزیوتراپی در دروس

    فیزیوتراپی در دروس روی پشت خود بر روی میز دراز بکشید یا با باسن و زانوهای خود زانو بزنید درجه خود را کف دست و کف دست و کف دست و پا می‌گذارد؛ ماهیچه‌های شکم و ورزش کردن در طول تمرین؛ بلند کردن یک پا ران عمود بر زمین است و زانو تا ۹۰ درجه […]