برچسب: فیزیوتراپی در منزل خیابان فرشته

  • فیزیوتراپی در خیابان فرشته

    فیزیوتراپی در خیابان فرشته فیزیوتراپی یک بخش مهم از شما است توان‌بخشی. تکنیک‌ها مانند ورزش کردن، دستکاری، ماساژ، آموزش مهارت‌ها و … برای کمک به شما از روش‌های درمانی استفاده می‌شود بعد از سکته فیزیوتراپی را انجام دهید به شما کمک می‌کند یاد بگیرید از هر دو طرف استفاده کنید ۲ انجمن ضربه‌ای – آوریل […]