برچسب: فیزیوتراپی در منزل اکباتان

  • فیزیوتراپی در اکباتان

    فیزیوتراپی در اکباتان شواهدی وجود دارد که علاوه بر داشتن هیچ برنامه تشخیصی اضافی، آگاهی از تغییرات در تصویربرداری معمولی بیمارانی با درد کمر کم با حس کم‌تر مرتبط هستند. خوب بودن. ۲۱۷ این به طور خاص مربوط به بیماران است. اختلالات درد تعمیم‌یافته، نشان می‌دهد که تصویربرداری باید به شدت دلسرد شود. در حالی […]