فیزیوتراپی در مجیدیه

فیزیوتراپی در مجیدیه بیمار روی پشت دراز می‌کشد و دست‌هایش را به روی آن‌ها تکان می‌دهد. درمانگر .کف یک دست را قرار می‌دهد. روی شانه و دست دیگر را در حاشیه میانی نگه می‌دارد. درمانگر، چرخش خفیف بیرونی و کج کردن عقبی را ایجاد می‌کند. استخوان کتف، در حالی که همزمان با اعمال فشار ملایم… ادامه خواندن فیزیوتراپی در مجیدیه