برچسب: فیزیوتراپی در صادقیه تهران

  • فیزیوتراپی در صادقیه

    فیزیوتراپی در صادقیه هشت درصد بیمارانی که درمان‌های دستی را دریافت می‌کنند، آستانه موفقیت در مقایسه با گروه ورزش را در ۶ هفته تمرین کنید. در پی‌گیری بلند مدت، همه نتایج حاصله از گروه آزمایشی، با این حال، تفاوت‌ها به لحاظ آماری معنی‌دار نبودند. درمان دستی در یک رویکرد مبتنی بر اختلال عمل کردند؛ به […]