فیزیوتراپی در شهران

فیزیوتراپی در شهران از بیمار خواسته می‌شود که سلاح‌های خود را در بالا ببرد ربوده شدن به یک کنت ۳ ثانیه‌ای و کاستن از آن‌ها بیست ثانیه. تست ۵ بار در و ۵ تکرار شده‌است. زمان آدم‌ربایی بود. بازرس از عقب نگاه می‌کند. ریتم برای هر شانه ارزیابی می‌شود: فیزیوتراپی در شهرک غرب فیزیوتراپی در… ادامه خواندن فیزیوتراپی در شهران