فیزیوتراپی در اوین

فیزیوتراپی در اوین به طور تصادفی برای دریافت هر دو تمرین اختصاص داده می‌شود افزایش ستون فقرات کمری و یا تقویت . موضوعات هر دو گروه ۸ درمان فیزیکی را در بر گرفتند درمان‌های خانگی به عنوان یک برنامه ورزشی خانگی به کار گرفته شدند. فیزیوتراپی در پاسداران فیزیوتراپی در اوین تهران بیمارانی که رویکرد… ادامه خواندن فیزیوتراپی در اوین