فیزیوتراپی در دروس


فیزیوتراپی در دروس

فیزیوتراپی در دروس
فیزیوتراپی در دروس

روی پشت خود بر روی میز دراز بکشید یا با باسن و زانوهای خود زانو بزنید
درجه خود را کف دست و کف دست و کف دست و پا می‌گذارد؛
ماهیچه‌های شکم و ورزش کردن در طول تمرین؛ بلند کردن یک پا
ران عمود بر زمین است و زانو تا ۹۰ درجه خم می‌شود؛
با استفاده از و آهسته باسن خود را بلند کنید

فیزیوتراپی در پاسداران

فیزیوتراپی در دروس تهران

عضلات عقب ران تا زمانی که بالاتنه تان در یک خط با ران باشد، به مدت ۳ تا ۵ ثانیه نگه دارید.

گروه موسیقی مجرد پا
روی پشت خود بر روی میز دراز بکشید یا با باسن و زانوهای خود زانو بزنید
درجه خود را کف دست و کف دست و کف دست و پا می‌گذارد؛
ماهیچه‌های شکم و ورزش در طول ورزش، به کندی افزایش می‌یابند.
با استفاده از و عضلات عقب ران، باسن خود را از روی میز بردارید

فیزیوتراپی در نیاوران

مراکزفیزیوتراپی دروس

تنه شما در صف با ران قرار دارد و به جای آن پای راست به سمت چپ بالا می‌رود
پاها را از روی میز بردارید، در حالی که هم تراز مناسب را حفظ کنید.
هر طرف ۱۰ تا ۲۰ بار تکرار کنید.
بکشید کنار بکشید، روی  نشسته باشید
با نشستن روی با ستون فقرات خود مستقیم، زانو در ۹۰ شروع کنید
درجه و دست تان را بر روی باسن خود قرار دهید. پاهای شما باید شانه باشند
از هم فاصله بگیرید؛ در ماهیچه‌های شکم رسم کنید و این موقعیت را حفظ کنید
۳ – ۵ ثانیه این کار را ۱۰ تا ۲۰ بار تکرار کنید.

فیزیوتراپی در منزل دروس

درجه و دست تان را بر روی باسن خود قرار دهید. پاهای شما باید شانه باشند
با عرض از هم فاصله بگیرید؛ در ماهیچه‌های شکم رسم کنید و این موقعیت را حفظ کنید
در طول ورزش. با حرکت آهسته زانوی راست خود را به باسن خود بلند کنید
* توقف و نگهداری برای یک تعداد ۳ – ۵ ثانیه؛ حفظ سطح بالاتر باسن از
زانوی خود را پایین نگه دارید و در طرف مقابل تکرار کنید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.